สวัสดี

ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546)  (อ่าน 214 ครั้ง)

admin
  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 117
    • ดูรายละเอียด
แนวข้อสอบ  พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  12 พ.ศ. 2546)

1.  การยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตําบล  ต้องตราเป็น
ก.  พระราชกฤษฎี กา       ข.  พระราชกํ าหนด
ค.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย    ง.  ข้อ  ก. หรือ  ค.
ตอบ   ค. ประกาศกระทรวงมหาดไทย

2.  เทศบาลเมืองได้แก่ท้องถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
ก.  หนึ่งหมื่นคน       ข.  สองหมื่นคน
ค.  สองหมื่นห้าพันคน       ง.  สามหมื่นคน
ตอบ   ก.  หนึ่งหมื่นคน

3.  เทศบาลแบ่งเป็นกี่ประเภท
ก.  2             ข.  3
ค.  4             ง.  5
ตอบ   ก.  หนึ่งหมื่นคน
ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

4.  เทศบาลนครได้แก่ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
ก.  หนึ่งหมื่นคน       ข.  สองหมื่นคน
ค.  สี่หมื่นคน          ง.  ห้าหมื่นคน
ตอบ   ง.  ห้าหมื่นคน

5.  การเปลี่ยนแปลงชื่อหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล  ให้กระทําโดย
ก.  พระราชกฤษฎีกา       ข.  พระราชบัญญัติ
ค.  พระราชกําหนด       ง.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ตอบ   ง.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย

6.  องค์การเทศบาลประกอบด้วย
ก.  สภาเทศบาล          ข.  นายกเทศมนตรี
ค.  คณะเทศมนตรี       ง.  ข้อ  ก.  และ  ข.
ตอบ   ง.  ข้อ  ก.  และ  ข.
ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

7.  สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในตําแหน่งคราวละกี่ปี
ก.  2             ข.  3
ค.  4             ง.  6
ตอบ   ค.  4

8.  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมไม่เกินกี่สมัย
ก.  3  สมัย         ข.  4  สมัย
ค.  5  สมัย         ง.  6  สมัย
ตอบ   ข.  4  สมัย

9.   ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภา  และรองประธานสภา
ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด      ข.  นายอําเภอ
ค.  นายกเทศมนตรี       ง.  ประกาศจังหวัด
ตอบ   ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด
ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

10.  การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกต้องกําหนดให้สมาชิกได้มาประชุมภายในกี่วันนับแต่วันประกาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจํานวน
ก.  15             ข.  30
ค.  45             ง.  60
ตอบ   ก.  15

11.  สมัยประชุมสภาวิสามัญให้มีกําหนดไม่เกินกี่วัน
ก.  7             ข.  15
ค.  30             ง.  45
ตอบ   ข.  15

12.  เทศบาลตําบลมีสมาชิกสภากี่คน
ก.  10             ข.  12
ค.  15             ง.  18
ตอบ   ข.  12

14.  สภาเทศบาลเมืองมีกี่คน
ก.  12             ข.  15
ค.  18             ง.  20
ตอบ   ค.  18

15.  เทศบาลเมืองมี รองนายกเทศมนตรี กี่คน
ก.  1             ข.  2
ค.  3             ง.  4
ตอบ   ค.  3
ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

16.  ใครเป็นผู้เรียกประชุมวิสามัญ
ก.  เลขานุการสภา       ข.  ประธานสภา
ค.  นายกเทศมนตรี       ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตอบ   ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

17.  เทศบาลนครมี สมาชิกสภากี่คน
ก.  24             ข.  20
ค.  18             ง.  15
ตอบ   ก.  24    

18.  เทศบาลนครมี รองนายกเทศมนตรี กีคน
ก.  2             ข.  3
ค.  4             ง.  5
ตอบ      ค.  4
ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

19.  เทศบัญญัติห้ามกําหนดโทษปรับเกินกว่าเท่าใด
ก. 500  บาท          ข.  1,000  บาท
ค.  6,000  บาท          ง.  10,000  บาท
ตอบ   ข.  1,000  บาท

20.  ถ้ามีกิจการใดอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปที่จะร่วมกันทําเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งก็ให้จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การเรียกว่า
ก.  บรรษัท         ข.  สหบรรษัท
ค.  สหการบริหาร       ง.  สหการ
ตอบ   ง.  สหการ

ชีทสรุปข้อสอบ คู่มือสอบเข้าทุกหน่วยงานราชการ ข่าวงานราชการ
รวบรวมแนวข้อสอบจากสนามจริง ครบทุกเรื่องที่ใช้ออกข้อสอบ อัพเดต ตลอด ข้อสอบพร้อมเฉลย เก็งข้อสอบแม่นๆ
  > แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย + เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน

สนใจสั่งซื้อที่  สอบงานราชการ

Line  : testthai1

สั่งซื้อหนังสือช่องทางด่วนกดที่นี่
>>📌แนวข้อสอบมี 2 แบบ📌<<  ดูรายชื่อหนังสือเพิ่มเติมที่ สอบงานราชการ

1.สั่งซื้อแบบ 🗂ไฟล์ PDF 379.-(ส่งทางอีเมล์) 📧ได้รับภายใน /2-3 ชั่วโมง

2.สั่งซื้อแบบ 📖หนังสือ (แถมฟรี MP3 จำนวน 1 เรื่อง)  699.- (📮ส่งฟรีไปรษณีย์ EMS)ได้รับภายใน 1-3 วัน
ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th