สวัสดี

ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
แนวข้อสอบเก่านักเรียนจ่าทหารเรือ

วิชาคณิตศาสตร์ 
คำสั่ง  จงเลือกคำตอบ  1  2  3 และ 4  ที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.   ให้     เป็นเซต  ซึ่ง    และ    ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1)       2)   
3)       4)          
ตอบ   3)   
แนวคิด

พิจารณาจากโจทย์กำหนดให้   จะได้ดังนี้
จาก       เป็นเซต  ซึ่ง       และ      จะได้ว่า
กำหนดให้       และ   
ดังนั้น      
และจาก          ดังนั้น   
พิจารณาแต่ละตัวเลือก   จะได้ดังนี้
1)   
   ซึ่ง  จะได้ว่า     แต่         เป็นเท็จ
2)   
   แต่ไม่จำเป็นที่               เป็นเท็จ
3)   
จาก     และ     ดังนั้น               เป็นจริง
4)   
จาก     และ     ดังนั้น               เป็นเท็จ
สรุปได้ว่า   ถ้า     เป็นเซต  ซึ่ง     และ     แล้ว  ข้อที่กล่าวถูกต้อง คือ   

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

2.   มีชาย 3 คน  หญิง 2 คน  และเด็ก 1 คน  นั่งรอบโต๊ะกลม  จะมีวิธีจัดให้นั่งได้กี่วิธีโดยกำหนดให้คนที่นั่งตรงข้ามกับเด็กนั้นต้องเป็นชาย
1)   100  วิธี   2)   84  วิธี
3)   72  วิธี   4)   68  วิธี
ตอบ   3)  72  วิธี
แนวคิด

พิจารณาจากโจทย์กำหนดให้  จะได้ดังนี้
จาก  มีชาย 3 คน  หญิง 2 คน  และเด็ก 1 คน  นั่งรอบโต๊ะกลม  จะมีวิธีจัดได้ทั้งหมด
       วิธี
แต่  มีการกำหนดให้คนที่นั่งตรงข้ามกับเด็กนั้นต้องเป็นชาย
ดังนั้น  จำนวนวิธีทีจัดได้คือ         วิธี
สรุปได้ว่า   ชาย 3 คน  หญิง 2 คน  และเด็ก 1 คน  นั่งรอบโต๊ะกลม  โดยให้คนที่นั่งตรงข้ามกับเด็กนั้นต้องเป็นชาย  สามารถจัดได้ทั้งหมด 72 วิธี

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

3.   ให้     เป็นเซตคำตอบของสมการ     ข้อใดต่อไปนี้คือผลคูณของสมาชิกในเซต   
1)       2)   
3)       4)   
ตอบ   3)   
แนวคิด

พิจารณาจากโจทย์กำหนดให้   จะได้ดังนี้
จาก       จะได้ว่า
ให้         ดังนั้น     
และให้         ดังนั้น     
ดังนั้น     
   
         นั่นคือ     
ดังนั้น   ผลคูณของสมาชิกในเซต     คือ   
สรุปได้ว่า   ถ้า     เป็นเซตคำตอบของสมการ
   แล้วผลคูณของสมาชิกในเซต     เท่ากับ   

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

4.   กำหนดให้       เป็นฟังก์ชันซึ่ง     และ     ทุกค่า   แล้ว     มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
1)   15   2)   12
3)   6   4)   5
ตอบ   4)  5
แนวคิด

พิจารณาจากโจทย์กำหนดให้   จะได้ดังนี้
เมื่อ     เป็นฟังก์ชันซึ่ง     และ     ทุกค่า     แล้ว
จะได้ว่า   จาก           ดังนั้น               ...............(1)
และแทนค่า     ใน  (1);   
แทน     ใน  (1);       ดังนั้นจะได้ว่า       
จาก           ดังนั้น             ...............(2)
และแทนค่า     ใน  (2);   
               
แทน     ใน  (2);   ดังนั้น                ...............(3)
และแทน     ใน  (3);    ดังนั้น  จะได้ว่า      
นั่นคือ     
สรุปได้ว่า   ถ้า     เป็นฟังก์ชันซึ่ง     และ     ทุกค่า     แล้ว     มีค่าเท่ากับ  5

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

5.  สมมูลกับประพจน์ข้อใดต่อไปนี้
1)       2)   
3)       4)   
ตอบ   3)   
แนวคิด

พิจารณาจากโจทย์กำหนดให้   จะได้ดังนี้
จาก          จะได้ว่า

สรุปได้ว่า   ประพจน์   สมมูลกับประพจน์   

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

6.   ถ้า     เป็นเซตคำตอบของ     แล้วเซตคำตอบของสมการเท่ากับเซตในข้อใด
1)       2)   
3)       4)   
ตอบ   4)   
แนวคิด

พิจารณาจากโจทย์กำหนดให้   จะได้ดังนี้
จาก    เป็นเซตคำตอบของ      จะได้ว่า
   
เมื่อตรวจคำตอบแล้ว  จะได้
สรุปได้ว่า   ถ้า     เป็นเซตคำตอบของ     แล้วเซตคำตอบของสมการคือ 

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th
   
7. กำหนดให้     และ     แล้วค่าของ     มีค่าเท่ากับเท่าใด
1)   2   2)   1
3)   0   4)   -1
ตอบ   4)   
แนวคิด

พิจารณาจากโจทย์กำหนดให้   จะได้ดังนี้
จาก       จะได้ว่า               ...............(1)
และ       จะได้ว่า         ...............(2)
                             ...............(3)
                  
แทนค่า     ใน  (1) ;      
สรุปได้ว่า   ค่าของ     มีค่าเท่ากับ   

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

8. คำตอบของอสมการ     คือข้อใดต่อไปนี้
1)       2)   
3)      หรือ       4)      หรือ   
ตอบ   4)     หรือ   
แนวคิด

พิจารณาจากโจทย์กำหนดให้   จะได้ดังนี้
จาก        จะได้ว่า   
   
นั่นคือ      หรือ   
สรุปได้ว่า   คำตอบของอสมการ     คือ       หรือ   

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

9. ลูกปิงปองลูกหนึ่งตกจากโต๊ะสูง 4 ฟุต  ถ้าทุกครั้งที่ลูกปิงปองตกกระทบพื้นจะกระดอนขึ้นเป็นระยะทาง   ของความสูงที่ตกลงมา  จงหาว่าระยะทางทั้งหมดที่ลูกปิงปองเคลื่อนที่ในแนวดิ่งมีค่าเท่ากับข้อใด
1)   32  ฟุต   2)   28  ฟุต
3)   24  ฟุต   4)   16  ฟุต
ตอบ   2)  28  ฟุต
แนวคิด

พิจารณาจากโจทย์กำหนดให้   จะได้ดังนี้
จากลูกปิงปองลูกหนึ่งตกจากโต๊ะสูง 4 ฟุต  ถ้าทุกครั้งที่ลูกปิงปองตกกระทบพื้นจะกระดอนขึ้นเป็นระยะทาง     ของความสูงที่ตกลงมา  ดังนั้นระยะทางทั้งหมดหาได้ดังนี้
จะได้ว่า      
 
สรุปได้ว่า   ระยะทางทั้งหมดที่ลูกปิงปองเคลื่อนที่ในแนวดิ่งมีค่าเท่ากับ  28  ฟุต
10.   สุ่มจำนวนที่แตกต่างกัน 3 จำนวน  จากจำนวนเต็มบวก 1 ถึง 10  จงหาว่าน่าจะเป็นที่ผลบวกของจำนวน 3 จำนวนที่สุ่มได้เท่ากับ 15  คือข้อใดต่อไปนี้
1)       2)   
3)       4)   
ตอบ   1)   
แนวคิด
พิจารณาจากโจทย์กำหนดให้   จาก       จะได้ว่า
ในการสุ่มจำนวนที่แตกต่างกัน 3 จำนวน  จากจำนวนเต็มบวก 1 ถึง 10
จะได้ว่า     ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดคือ
    วิธี
และ   เหตุการณ์ที่ผลบวกของ 3 จำนวน  เป็น  15  คือ
 
 ดังนั้น   
สรุปได้ว่า   ความน่าจะเป็นที่ผลบวกของจำนวน 3 จำนวน  ที่สุ่มได้เท่ากับ  15  คือ   


ชีทสรุปข้อสอบ คู่มือสอบเข้าทุกหน่วยงานราชการ ข่าวงานราชการ
รวบรวมแนวข้อสอบจากสนามจริง ครบทุกเรื่องที่ใช้ออกข้อสอบ อัพเดต ตลอด ข้อสอบพร้อมเฉลย เก็งข้อสอบแม่นๆ
  > แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย + เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน

สนใจสั่งซื้อที่  สอบงานราชการ

Line  : testthai1

สั่งซื้อหนังสือช่องทางด่วนกดที่นี่
>>📌แนวข้อสอบมี 2 แบบ📌<<  ดูรายชื่อหนังสือเพิ่มเติมที่ สอบงานราชการ

1.สั่งซื้อแบบ 🗂ไฟล์ PDF 379.-(ส่งทางอีเมล์) 📧ได้รับภายใน /2-3 ชั่วโมง

2.สั่งซื้อแบบ 📖หนังสือ (แถมฟรี MP3 จำนวน 1 เรื่อง)  699.- (📮ส่งฟรีไปรษณีย์ EMS)ได้รับภายใน 1-3 วัน

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th


2
แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม (สถาปนิก 3-4 (สถาปัตยกรรมหลัก) AOT)

(ข้อ 1-5) แก้ปัญหาโดยใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการแก้ปัญหา
1.   ข้อใดคือปริมาณเวกเตอร์
      ก.  อุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดลำปาง  40 องศา
    ข.  รร.แลมป์มีที่ดินจำนวน  100 ไร่
    ค.  รถยนต์มีความเร็ว  100 Km/hr ไปทางทิศเหนือ
    ง.  นายสุคำทุ่มน้ำหนักได้ไกล 10.50  เมตร
    ตอบ ง.  นายสุคำทุ่มน้ำหนักได้ไกล 10.50 เมตร

2.   เวกเตอร์สองเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงข้ามกันเราเรียกว่า
    ก.  เวกเตอร์ลัพธ์               ข.  เวกเตอร์นิเสธ
    ค.  เวกเตอร์หนึ่งหน่วย            ง.  เวกเตอร์ศูนย์
        ตอบ    ง.  เวกเตอร์ศูนย์
3.   แรงที่ให้วัตถุขาดออกจากกันในแนวระนาบคือ
    ก.  แรงดึง                            ข.  แรงตัด
    ค.  แรงอัด                            ง.  แรงเฉือน
   ตอบ    ง.  แรงเฉือน   

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

4.  แรง Fx= 6 นิวตัน แรง Fy=10 นิวตัน จงหาแรงลัพธ์ที่เกิดขึ้น
    ก. 1.16 นิวตัน                     ข.11.66 นิวตัน
    ค. 116.6 นิวตัน                    ง.  1166 นิวตัน
   ตอบ     ข.11.66 นิวตัน

5.   ข้อใดคืดความหมายของจุดเซนทรอยด์
    ก.  จุดกลางของเส้นตรง       ข.  จุดกลางของพื้นที่
    ค.  จุดกลางของปริมาตร       ง.  ถูกทุกข้อ
   ตอบ   ข.  จุดกลางของพื้นที่

ชุดที่  4  (ข้อ 6-10)  ดำเนินงานจัดการธุรกิจขนาดย่อม  บริหารงานคุณภาพ  เพิ่มผลผลิตขององค์กรสิ่งแวดล้อม  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กรและชุมชน
6.   ข้อใดคือความหมายของอาชีวอนามัยที่ถูกต้องที่สุด

        ก.   การส่งเสริมสุขภาพ   
        ข.   การส่งเสริมอาชีพ
        ค.  การป้องกันโรคจากการทำงาน   
        ง.  การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีให้เกิดขึ้นในตัวผู้ประกอบอาชีพ
        ตอบ   ง.  การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีให้เกิดขึ้นในตัวผู้ประกอบอาชีพ

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

7.   หลักการควบคุมฝุ่นละอองในสภาพแวดล้อมการทำงานใช้วิธีใดเหมาะสมที่สุด
        ก.  ใช้วารเคมีที่มีอันตรายน้อยกว่า   ข.  หาอุปกรณ์  ปกปิด
        ค.  ใช้เครื่องจักอัตโนมัติ   ง.  ทำให้เปียกชื้นแทน
        ตอบ   ข.  หาอุปกรณ์  ปกปิด

8.   ข้อใดไม่ใช่พื้นที่อันตรายตลอดเวลา
        ก.  ก๊าซ   ข.  สารเคมี
        ค.  เครื่องกลึง   ง.  แผลควบคุม
        ตอบ   ง.  แผลควบคุม

9.   ANSI   คือหน่วยงานข้อใด
        ก.  สำนักงานชุดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   ข.  สถาบันชุดระหว่างประเทศ
        ค.  องค์การชุดแห่งอเมริกา                           ง.  สำนักงานป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
        ตอบ   ง.  สำนักงานป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

10.   อุบัติเหตุข้อใดจากเครื่องจักรที่ร้ายแรงที่สุด
        ก.  บาดเจ็บ   ข.  พิการ
        ค.  เสียชีวิต   ง.  ก่อให้เกิดโรค
        ตอบ   ค.  เสียชีวิต

       ชุดที่ 5 (ข้อ 11-15) ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
11.   ข้อใดคือโปรแกรมสำเร็จรูป

        ก.  โปรแกรมบัญชี   ข.  Microsoft Excel
        ค.  Microsoft Word   ง.  ถูกทุกข้อ
   ตอบ   ง.  ถูกทุกข้อ

12.   ข้อใดคือข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว
        ก.  ระบบสารสนเทศ   ข.  เทคโนโลยีสารสนเทศ
        ค.  ข้อมูลและสารสนเทศ   ง.  สารสนเทศ
        ตอบ    ค.  ข้อมูลและสารสนเทศ   

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

13.   Document   and Setting ใช้เก็บสิ่งใด
        ก.  โฟลเดอร์ที่ใช้สำหรับเก็บไฟล์   ข.  ไดรว์ที่ใช้สำหรับเก็บไฟล์
        ค.  โฟลเดอร์ที่ใช้สำหรับเก็บโปรแกรม   ง.  ใช้สำหรับเก็บไฟล์ข้อมูล
        ตอบ   ง.  ใช้สำหรับเก็บไฟล์ข้อมูล

14.   การแทรกภาพคลิปอาร์ตลงในเอกสารใช้คำสั่งข้อใด
        ก.  แทรก     รูปภาพ      ไฟล์ภาพ   ข.  แทรก      รูปภาพ     ภาพตัดปะ
        ค.  แทรก      รูปภาพ     รูปตัดปะ   ง.  แทรก     รูปภาพ     ตัดปะ
        ตอบ   ข.  แทรก      รูปภาพ     ภาพตัดปะ

15.   ข้อใดคือการเรียกใช้โปรแกรม MS-Excel
        ก.  Start > Microsoft Excel   
        ข.  Start > all Programs > Microsoft office> Microsoft Excel 2003
        ค.  Start > all Programs > Microsoft office
        ง.  Start >  all Programs > Microsoft Excel  2003
        ตอบ   ข.  Start > all Programs > Microsoft office> Microsoft Excel 2003

ชีทสรุปข้อสอบ คู่มือสอบเข้าทุกหน่วยงานราชการ ข่าวงานราชการ
รวบรวมแนวข้อสอบจากสนามจริง ครบทุกเรื่องที่ใช้ออกข้อสอบ อัพเดต ตลอด ข้อสอบพร้อมเฉลย เก็งข้อสอบแม่นๆ
  > แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย + เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน

สนใจสั่งซื้อที่  สอบงานราชการ

Line  : testthai1

สั่งซื้อหนังสือช่องทางด่วนกดที่นี่
>>📌แนวข้อสอบมี 2 แบบ📌<<  ดูรายชื่อหนังสือเพิ่มเติมที่ สอบงานราชการ

1.สั่งซื้อแบบ 🗂ไฟล์ PDF 379.-(ส่งทางอีเมล์) 📧ได้รับภายใน /2-3 ชั่วโมง

2.สั่งซื้อแบบ 📖หนังสือ (แถมฟรี MP3 จำนวน 1 เรื่อง)  699.- (📮ส่งฟรีไปรษณีย์ EMS)ได้รับภายใน 1-3 วัน

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

3
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (ปฏิบัติงานจัดการอาคารและลานจอดรถยนต์ AOT)

1.   Grammar
Direction: Choose the best answer
1.   I had no sooner closed the door ….. somebody started knocking on it.
   a.   that    b.   so
   c.   than   d.   when
   Answer  c. เราใช้คำเชื่อม (Conjunction) “no sooner …… than”  ดังนั้นเมื่อมีคำว่า “no sooner…….”       จึงต้องใช้  “than”  คำตอบจึงเป็นข้อ  c.  เท่านั้น

2.   “I don’t like science fiction.”
   “ ……….. do I.”
   a.   Also    b.   Either
   c.   Both   d.   Nor
   Answer  c.  การกล่าวปฏิเสธเมื่อจะต้องกล่าวซ้ำอีกในประโยคที่ผ่านมาแล้วว่าจะไม่เป็นหรือไม่ทำเช่นนี้ เช่นนั้นอีก เราใช้โครงสร้างที่เป็น  Nor, Neither + กริยาช่วย + ประธาน เช่น  Nor do I.   หรือ Nor do I. หรือ    Neither did he.  ตัวเลือกจึงเป็นข้อ  d.

3.      Either of the women ………capable of looking after the baby.
   a.   are    b.   is
   c.   they are   d.   she is
   Answer b.  การใช้  “Either”  เมื่อใช้ร่วมกับคำนาม (Noun)  หรือคำสรรพนาม (Pronoun)  ที่จะเป็นประธาน (Subject)  จะทำให้มีรูปเป็นเอกพจน์ (ศึกษาจาก  Grammar  เรื่อง  Agreement of Subject and Verb)  ทำให้ในข้อนี้จะต้องมีกริยาเป็นรูปเอกพจน์ จึงเลือกข้อ  b. 

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

4.   Hurry up ! ……… for you.
   a.   We all wait    b.   We all waited
   c.   We’ve all waited   d.   We’ re all waiting
   Answer  d. การใช้ข้อความอุทานมักจะบอกให้รู้ว่า ข้อความที่จะตามมาจะเป็นการเน้นให้เห็น Tense  ที่จะได้ใช้เป็น  Present Continuous Tense  เป็นส่วนใหญ่ (ศึกษาจาก  Tense   เรื่อง Present Continuous Tense  คำตอบจึงเป็นข้อ  d. 

5.   She’s a very selfish woman, but somehow you can’t help …….her.
   a.   liking    b.   like
   c.   to like   d.   that likes
   Answer  a. เราใช้กริยา “can’t help”  เพื่อเป็นสำนวนที่แปลว่า  “อดไม่ได้ที่จะ”ซึ่งทำให้ต้องเป็นกริยาที่จะมีกรรมมารับ  (transitive Verb)  ตามมา จึงต้องใช้คำนามหรือ  V.ing   ทำให้ตัวเลือกจึงเป็นข้อ  a.

6.      Let’s have dinner together ………next week.
   a.   some time    b.   sometime
   c.   sometimes   d.   some times
   Answer a.   เราทราบว่า  “time”  หมายถึงเวลา แต่  “times”  หมายถึง จำนวนครั้งในที่นี้จะต้องแปลว่า “เวลา” และจะหมายถึงบางเวลา จึงไม่ได้คำขยาย  “some” เขียนติดกัน ตัวเลือกจึงเป็นข้อ a.

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

7.   The soup tasted ……….
   a.   wonderful    b.   wonderfully
   c.   wonder   d.   wondering
   Answer  a. เราใช้กริยาเชื่อม  (linking Verb)  ที่จะมีคำขยายเป็น Adjective เท่านั้น เว้นแต่ว่า linking Verb นี้ ได้ให้ความหมายที่เด่นชัดหรือมีการเน้นเพื่อจะเป็นกริยาหลัก  (Main Verb)  จึงจะใช้ adverb  มาขยาย ดังนั้น linking Verb  โดยปกติจะใช้  Adjective มาขยายเท่านั้น ตัวเลือกที่เหมาะสมในที่นี้จึงเป็น Adjective  คือข้อ  a. 

8.      Shall we turn  ……… the program ?
   a.   on to    b.   at
   c.   in   d.   off
   Answer d.  เราใช้สำนวน   “turn off”  หมายถึง ปิด เช่น ปิดโทรทัศน์, ปิดวิทยุ และใช้  “turn on”  หมายถึง เปิด ดังวิธีการเปิดที่กล่าวมาแล้ว เช่น เปิดวิทยุ, เปิดโทรทัศน์ และในข้อนี้จะมีข้อ  d.  เหมาะสมที่สุด

9.   It is extremely important for children ……. to share things.
   a.   learning    b.   learned
   c.   to learn   d.   be learning
   Answer  c.   เราใช้คำที่เติมนี้นำไปขยาย “important”  ให้รู้ว่าสำคัญอย่างไร คือ สำคัญที่จะเรียน ทำให้คำที่เติมจะต้องไปขยาย  “important”  ซึ่งเป็นคำ Adjective  และเราทราบว่า  “adverb” จะขยาย “Adjective”  เราเห็นกริยา  “is”  เป็นกริยาช่วย ที่ใช้ทำหน้าที่เป็นกริยาแท้แล้วทำให้กริยาที่ตามมาจะเป็นกริยาไม่แท้   (Non-Finite Verb)  ซึ่งถ้านำไปใช้เป็น  adverb  ก็จะได้แก่ “important”  และขยาย Adjective “important”  ที่ให้ความหมายเด่นชัด จึงต้องมี      “to”  มาคั่น คำตอบจึงเป็น  “to learn”  ที่ข้อ  c. นั่นเอง

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

10.   Don’t come and see me today.  I’d rather you …….tomorrow.
   a.   will come    b.   have come
   c.   came   d.   come
   Answer c.   เราใช้กริยาช่วย    “would rather”  เพื่อบอกถึงความไม่จริงในขณะที่พูด เพราะเราแปลว่า “อยากที่จะ”  ก็จะหมายถึงไม่ได้เป็นอย่างนั้นในขณะที่พูดนั้น ข้อความที่ได้แสดงว่าจะไม่จริง จึงไม่มีโอกาสใช้  Present Tense  เลย เพราะ   Tense  นี้จะต้องเป็นความจริงในปัจจุบันอีกด้วย ทำให้ข้อความที่จะเติมถ้าเป็น   Tense  ก็ต้องเป็น  Past Tense  อย่างเห็นได้ชัด เราใช้โครงสร้างแบบ  Subjunctive  ที่เป็น  Past หรือ  Past Perfect Subjunctive  นั่นเอง  ตัวเลือกจึงพิจารณาที่ข้อ  c.  เท่านั้น

แบบที่ 2 แบบเลือกข้อผิด
Direction: Choose the one that is not correct in English.

11.In such a selfish society  as ours,  a couple needs to study each other before committing.
   a.                           b.                 c.   Themselves to marriage.   d.
   Answer b.  เราทราบว่าประธานในประโยคนี้คือ  “a couple”  ซึ่งหมายถึง  “คู่” จะให้ความหมายที่เป็นพหูพจน์ จึงทำให้กริยาที่ตามมาจะเป็นรูปพหูพจน์ไปด้วย โดยที่  “needs” จะต้องไม่เติม “ s ” นั่นคือข้อ “ b”  แก้เป็น   “need”

12.   John, had studied his lecture notes thoroughly, was well prepared for the Physics exam.
      a.                           b.                                 c.                               d.
   Answer a. ในประโยคนี้จะมีกริยาแท้  (K2)  และ K1 (Subject) เพียงอย่างละคำเราจะทราบว่ากริยาแท้เมื่อตามหลังประธานจะไม่มีเครื่องหมาย Comma คั่นโดยตรง เราจึงใช้เป็นส่วนขยาย ซึ่งในที่นี้จะเป็น   Participial phrase คือ “Having studied”  ทำให้ข้อ a.  ต้องแก้เป็นดังที่กล่าวไว้แล้ว

13.   She was thirsty,  so, she refused to drink  any soft drink.
      a.                          b.                                c.                    d.
   Answer b.  ในประโยคนี้จะแสดงความขัดแย้งของ 2 main clause ทั้ง main clause หน้า และ main clause   หลัง เราจึงควรใช้  “but” แทนคำว่า  “so”  ในข้อ  b.

14.   American architecture is at is best when it concerns with buildings  which have a practical purpose.
      a.                         b.                                c.                                        d.
   Answer b.  เราทราบใน  clause หลังว่าน่าจะใช้เป็น  Passive Voice  เพราะประธาน “ it ”  จะต้องเป็นผู้กระทำ จึงต้องแก้ไขในข้อ b.  เป็น  “is concerned with”

15.   The ones who have read the book know the answer, but another don’t.
        a                         b.                                 c.                                      d.
   Answer d.  เราใช้  “the ones”  กับ  “the others” เพื่อบอกว่าอย่างหนึ่งหรือคนพวกหนึ่งเป็นอย่างไร      แต่อีกจำนวนหนึ่งซึ่งควรจะชี้เฉพาะในกลุ่มที่เรากล่าวมาแล้วในส่วนแรก “the ones”  จึงทำให้ในส่วนหลังจะต้องเป็น “the others” เพื่อชี้เฉพาะในเรื่องนั้น และเป็นรูปพหูพจน์อีกด้วย จึงเลือกข้อ  d.  โดยแท้เป็น “the others” 


ชีทสรุปข้อสอบ คู่มือสอบเข้าทุกหน่วยงานราชการ ข่าวงานราชการ
รวบรวมแนวข้อสอบจากสนามจริง ครบทุกเรื่องที่ใช้ออกข้อสอบ อัพเดต ตลอด ข้อสอบพร้อมเฉลย เก็งข้อสอบแม่นๆ
  > แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย + เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน

สนใจสั่งซื้อที่  สอบงานราชการ

Line  : testthai1

สั่งซื้อหนังสือช่องทางด่วนกดที่นี่
>>📌แนวข้อสอบมี 2 แบบ📌<<  ดูรายชื่อหนังสือเพิ่มเติมที่ สอบงานราชการ

1.สั่งซื้อแบบ 🗂ไฟล์ PDF 379.-(ส่งทางอีเมล์) 📧ได้รับภายใน /2-3 ชั่วโมง

2.สั่งซื้อแบบ 📖หนังสือ (แถมฟรี MP3 จำนวน 1 เรื่อง)  699.- (📮ส่งฟรีไปรษณีย์ EMS)ได้รับภายใน 1-3 วัน

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

4
แนวข้อสอบ หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่  (เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 3-4 AOT)

1.   การคิดแบบใดที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนได้
ก. การคิดแบบสังเคราะห์         ข. การคิดแบบสร้างสรรค์
ค. การคิดแบบบูรณาการ         ง. การคิดแบบกลยุทธ์
เฉลย  (ค)

2.   สิทธิตามกฎหมายซึ่งใช้ทรัพยากรสำหรับการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์เรียกว่าอะไร
ก. อำนาจ               ข. อำนาจหน้าที่
ค. ความรับผิดชอบ            ง. ภารกิจ
เฉลย  (ข)

3.   ข้อใดเป็นประเด็นในการศึกษาพฤติกรรมผู้นำ
ก. ความยินยอม            ข. ความผูกพัน
ค. คาวมขัดแย้ง            ง. ความสามารถในการสื่อสาร
เฉลย  (ง)

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

4.   ข้อใดไม่ใช้งบประมาณแบบเน้นการจัดการ
ก. Functional budget                    ข. Activity budget
ค. Performance budget               ง. Line item budget
เฉลย  (ง)

5.   ประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอะไร
ก. กำไรสูง               ข. ต้นทุนต่ำ
ค. ผลการปฏิบัติของบุคคล         ง. ความพึงพอใจของลูกค้า หรือผู้ใช้บริการ
เฉลย   (ค)

6.   หลักการบริหารที่เน้นคนและขวัญกำลังใจในการทำงานคือทฤษฎีใด
ก. คลาสสิก               ข. นีโอคลาสสิก
ค. สมัยใหม่               ง. สังคมวิทยา
เฉลย  (ข)

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

7.   ข้อใดกล่าวถูกต้องตามแนวคิดการบริหารสมัยใหม่
ก. มุ่งกำไรสูงสุด            ข. เพิ่มผลผลิตโดยใช้เครื่องจักร
ค. มุ่งความสามารถในเรื่องทั่วไป      ง. จัดหน่วยงานอิสระคล่องตัว
เฉลย  (ง)

8.   การบริหารสมัยใหม่มุ่งเน้นเรื่องใด
ก. ประสิทภาพล            ข. ประสิทธิผล
ค. ความเป็นเลิศ            ง. ทรัพยากรมนุษย์
เฉลย  (ค)

9.   Empowerment เป็นแนวคิดในเรื่องใด
ก. การรวมอำนาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูง   
ข. การกระจายอำนาจให้ผู้บริหารระดับรองลงมา
ค. การมอบอำนาจให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่
ง. การเปลี่ยนแปลงบทบาทหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
เฉลย   (ค)

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

10.   ตามแนวคิดธรรมมาภิบาล "Accountability" หมายถึงอะไร
ก. จิตสำนึกรับผิดชอบต่องานหรือสิ่งที่ได้กระทำไป
ข. ความพร้อมให้มีการตรวจสอบ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต
ค. การรู้จักรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ง. การเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม
เฉลย  (ก)

11.   ข้อใดเป็นลักษณะของหลักการบริหารสมัยใหม่
ก. การบริหารแบบมีส่วนร่วมข. การสร้างทีมงาน
ค. องค์การแห่งการเรียนรู้ง. ถูกทุกข้อ
เฉลย  (ง)

12.   วิกฤตการณ์ขององค์การ เกิดจากปัจจัยใด
ก. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม   ข. บุคลากร
ค. ผู้บริหาร               ง. ถูกทุกข้อ
เฉลย   (ง)

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

13.   การแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ขององค์การ ความมุ่งเน้นการบริหารแบบใด
ก. การบริหารตามหน้าที่         ข. การบริหารตามกระบวนการ
ค. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์      ง. การบริหารแบบมุ่งหลักกฎหมาย
เฉลย   (ค)

14.   ข้อใดคือการจัดการบุคคลในแนวใหม่
ก. มุ่งเน้นภารกิจตั้งแต่เข้าทำงานจนถึงออกจากงาน
ข. การกำหนดความต้องการ การตอบสนองความต้องการ การธำรงรักษาพัฒนาบุคลากร
ค. กระบวนการและกิจกรรมที่สอดคล้องต่อกลยุทธ์องค์การ
ง. การวางแผนกำลังคน การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
เฉลย   (ค)

15.   แนวคิดใดมุ่งเน้นการปรับปรุงระบบการทำงาน ให้ดีขึ้นเป็นสำคัญ
ก. Reengineering                             ข. Total Quality management
ค. Result - based management      ง. Work simplification
เฉลย  (ก)


ชีทสรุปข้อสอบ คู่มือสอบเข้าทุกหน่วยงานราชการ ข่าวงานราชการ
รวบรวมแนวข้อสอบจากสนามจริง ครบทุกเรื่องที่ใช้ออกข้อสอบ อัพเดต ตลอด ข้อสอบพร้อมเฉลย เก็งข้อสอบแม่นๆ
  > แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย + เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน

สนใจสั่งซื้อที่  สอบงานราชการ

Line  : testthai1

สั่งซื้อหนังสือช่องทางด่วนกดที่นี่
>>📌แนวข้อสอบมี 2 แบบ📌<<  ดูรายชื่อหนังสือเพิ่มเติมที่ สอบงานราชการ

1.สั่งซื้อแบบ 🗂ไฟล์ PDF 379.-(ส่งทางอีเมล์) 📧ได้รับภายใน /2-3 ชั่วโมง

2.สั่งซื้อแบบ 📖หนังสือ (แถมฟรี MP3 จำนวน 1 เรื่อง)  699.- (📮ส่งฟรีไปรษณีย์ EMS)ได้รับภายใน 1-3 วัน

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

5
ตัวอย่าง แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร (นักทรัพยากรบุคคล AOT)

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.    ข้อใดเป็นทรัพยากรการบริหาร
   ก.   คน และการจัดการ   ข.   เงิน
   ค.   วัสดุอุปกรณ์   ง.   ถูกทุกข้อ
   ตอบ   ง.  ถูกทุกข้อ

2.   ทรัพยากรใดถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด
   ก.   วัสดุอุปกรณ์   ข.   เงิน
   ค.   การจัดการ   ง.   คน
   ตอบ   ง.  คน

4.   นอกจากคำว่า Personnel Administration  ซึ่งหมายถึงการบริหารบุคคลแล้ว ยังมีการใช้
   คำอื่นๆ ในความหมายเดียวกันอีก คือ
   ก.   Labor Relations   ข.   Industrial Relations
   ค.   Manpower Management   ง.   ถูกทุกกข้อ
   ตอบ   ง.  ถูกทุกข้อ

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

5.   เป้าหมายสำคัญของการบริหารงานบุคคลคืออะไร
   ก.   แสวงหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถสำหรับองค์การ
   ข.   เสาะหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถให้แก่องค์การทั่วไป
   ค.   สรรหาและธำรงรักษา และพัฒนาบุคคลผู้มีความสามารถ มีความรู้เป็นคนดีให้แก่หน่วยงาน
   ง.   ข้อ  ก.  กับข้อ  ข. ถูก
   ตอบ   ค.  สรรหาและธำรงรักษา และพัฒนาบุคคลผู้มีความสามารถ มีความรู้เป็นคนดีให้แก่หน่วยงาน

6.   ผู้ใดกล่าวว่า “การบริหารงานบุคคลเมื่อพิจารณาในทุกแง่ทุกมุมแล้วก็พบว่าคนเป็นส่วนสำคัญที่สุดของ   การบริหาร”
   ก.   โจเซฟ คิงส์เบอรี่   ข.   ลอเร็นซ์ แอปปลี
   ค.   ฟิลิซ์ ไนไกร   ง.   สุกิจ จุลละนันทน์
    ตอบ   ค.  ฟิลิซ์  ไนไกร

7.   คำย่อข้อใดต่อไปนี้ถูกที่สุด
   ก.   POSDCORB   ข.   PODSCORB
   ค.   POSODORB   ง.   POSCORB
   ตอบ   ข.   PODSCORB

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

8.   การจัดการองค์การ หมายถึงข้อใด
   ก.   การกำหนดสถานที่ อุปกรณ์ และตัวอาคารให้มีระเบียบพร้อมที่จะดำเนินงานตามเป้าหมายได้
   ข.   การจัดแบ่งสถานที่ราชการหรือเอกชนให้อยู่ในหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบไม่สับสน
   ค.   การกำหนดโครงสร้างอำนาจหน้าที่การแบ่งส่วนคนและการจัดสายงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
   ง.   การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หน่วยงานธุรกิจหรือเอกชนให้มีความรัดกุม และปฏิบัติงานได้อย่างมี
      ประสิทธิภาพ
   ตอบ   ก.  การกำหนดสถานที่ อุปกรณ์ และตัวอาคารให้มีระเบียบพร้อมที่จะดำเนินงานตามเป้าหมายได้

9.   การบริหารงานบุคคลเกิดขึ้นในประเทศใดเป็นประเทศแรก
   ก.   สหรัฐอเมริกา   ข.   จีน
   ค.   อาหรับ   ง.   อียิปต์
   ตอบ   ข.   จีน

10.   หลักฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนต่อจากสมัยโบราณนั้นค้นพบในช่วงเวลาใด
   ก.   ช่วงหลังปฏิวัติอุตสาหกรรม   ข.   ช่วงมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม
   ค.   ช่วงมีการนำเครื่องจักรมาใช้   ง.   ช่วงมีการปฏิวัติเกษตรกรรม
   ตอบ   ก.  ช่วงหลังปฏิวัติอุตสาหกรรม

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

11.   การปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของผู้ใด
   ก.   ลูกจ้างกับลูกจ้าง   ข.   ลูกจ้างกับช่างฝึกหัด
   ค.   ช่างฝีมือกับช่างฝีมือ   ง.   ลูกจ้างกับนายจ้าง
   ตอบ   ง.   ลูกจ้างกับนายจ้าง

12.   ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นไปทางใด
   ก.   ทางบวกคือสนิทสนมกันมากขึ้น
   ข.   ทางลบคือห่างเหินกันและเป็นที่มาของการก่อตั้งสหภาพ
   ค.   ไม่ดีนัก คือผู้ประกอบการรวยขึ้นส่วนผู้ใช้ฝีมือจนลง
   ง.   ทำให้คนซึ่งเคยมีความรู้สึกกับเจ้าของงานฉันท์พี่น้องต้องออกไปทำงานในสถานที่ของโรงงาน
      อุตสาหกรรมห่างไกลออกไปเกิดความว้าเหว่
   ตอบ   ข.   ทางลบคือห่างเหินกันและเป็นที่มาของการก่อตั้งสหภาพ

13.   ข้อใดคือลักษณะของการบริหารงานบุคคลที่เน้นอำนาจนิยม
   ก.   ผู้บริหารคำนึงถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลในระดับสูง
   ข.   ผู้บริหารคำนึงถึงความสำคัญของมนุษย์ในระดับต่ำ
   ค.   ผู้บริหารไม่คำนึงถึงการลงทุนด้านเครื่องจักรแต่ลงทุนด้านคน
   ง.   ผู้บริหารเชื่อว่าอำนาจย่อมมาจากขนบธรรมเนียมประเพณี
   ตอบ   ข.   ผู้บริหารคำนึงถึงความสำคัญของมนุษย์ในระดับต่ำ

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

14.   ประเทศญี่ปุ่น ใช้การบริหารงานบุคคลแบบใด
   ก.   แบบอำนาจนิยม                   ข.   แบบบิดาปกครองบุตร
   ค.   แบบเน้นความเป็นวิชาชีพ   ง.   แบบเน้นระบบราชการ
   ตอบ   ข.   แบบบิดาปกครองบุตร

15.   การบริหารงานบุคคลในระบบราชการฝ่ายพลเรือนมีจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนเมื่อใด
   ก.   เมื่อประกาศใช้ พรบ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2500
   ข.   เมื่อประกาศใช้ พรบ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2475
   ค.   สมัยรัชกาลที่ 6
   ง.   เมื่อประกาศใช้ พรบ. ข้าราชการพลเรือนจัดตั้ง ก.ร.พ.
   ตอบ   ง.   เมื่อประกาศใช้ พรบ. ข้าราชการพลเรือนจัดตั้ง ก.ร.พ.


ชีทสรุปข้อสอบ คู่มือสอบเข้าทุกหน่วยงานราชการ ข่าวงานราชการ
รวบรวมแนวข้อสอบจากสนามจริง ครบทุกเรื่องที่ใช้ออกข้อสอบ อัพเดต ตลอด ข้อสอบพร้อมเฉลย เก็งข้อสอบแม่นๆ
  > แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย + เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน

สนใจสั่งซื้อที่  สอบงานราชการ

Line  : testthai1

สั่งซื้อหนังสือช่องทางด่วนกดที่นี่
>>📌แนวข้อสอบมี 2 แบบ📌<<  ดูรายชื่อหนังสือเพิ่มเติมที่ สอบงานราชการ

1.สั่งซื้อแบบ 🗂ไฟล์ PDF 379.-(ส่งทางอีเมล์) 📧ได้รับภายใน /2-3 ชั่วโมง

2.สั่งซื้อแบบ 📖หนังสือ (แถมฟรี MP3 จำนวน 1 เรื่อง)  699.- (📮ส่งฟรีไปรษณีย์ EMS)ได้รับภายใน 1-3 วัน

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th


6
พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.   พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย  ฉบับปัจจุบันอยู่ในปี พ.ศ.ใด
ก.   พ.ศ.2536            ค. พ.ศ.2538
ข.   พ.ศ.2537            ง. พ.ศ.2539
ตอบ   ค. พ.ศ.2538

2.   พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย  ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด
ก.   ฉบับที่  3            ค. ฉบับที่ 5
ข.   ฉบับที่  4            ง. ฉบับที่  6
ตอบ   ค. ฉบับที่ 5

3.   พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
ก.   12 ธันวาคม 2538         ค. 9 ธันวาคม 2538
ข.   24 ธันวาคม 2538         ง. 6 ธันวาคม 2538
ตอบ   ง. 6 ธันวาคม 2538

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

4.   ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538
ก.   ทำให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ประสงค์จะให้การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยสามารถจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการท่าอากาศยานและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการ
ข.   พระราชบัญญัติการท่า อากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางมาตราไม่เหมาะสมกับ สถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจ สมควร
ค.   ปัจจุบันการท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทยมีภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นอันมาก
ง.   ได้มีการยกเลิกบทบัญญัติว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
ตอบ   ก. ทำให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ประสงค์จะให้การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยสามารถจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการท่าอากาศยานและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการ
พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538 หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ประสงค์จะให้การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยสามารถจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการท่าอากาศยานและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการ ของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จึงจำเป็นต้อง ตราพระราชบัญญัตินี้ [รก.2538/50ก/1/6 ธันวาคม 2538]

5.   พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
ก.   4 มกราคม 2535            ค. 4 พฤษภาคม 2535
ข.   4 มีนาคม 2535            ง.  8 มีนาคม 2535
ตอบ   ข. 4 มีนาคม 2535

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

6.   พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522  ในมาตราใด
ก.   มาตรา 46            ค. ความในวรรคสามของมาตรา 30
ข.   ความ ใน (4 ทวิ)             ง. มาตรา  8 (10 ทวิ)
ตอบ   ก. มาตรา 46
มาตรา 46* ทอท.ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้ได้
(1) ลงทุนเพื่อขยายโครงการเดิมหรือริเริ่มโครงการใหม่ซึ่งมีวงเงินเกินสิบล้านบาท
(2) การกู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินมีจำนวนเกินคราวละสิบล้านบาท
(3) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
(4) จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์อันมีราคาเกินหนึ่งล้านบาท
*(4 ทวิ) จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดตามมาตรา 8 (10 ทวิ)
(5) ถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือร่วมกิจการกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แก่ กิจการของ ทอท.
*[มาตรา 46 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 ส่วนความ ใน (4 ทวิ) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538]
7.   พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
ก.   10 พฤศจิกายน 2534         ค. 12 พฤศจิกายน 2534
ข.   11 พฤศจิกายน 2534         ง. 13 พฤศจิกายน 2534
ตอบ   ข. 11 พฤศจิกายน 2534

8.   พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522  ในมาตราใด
ก.   มาตรา  10            ค. มาตรา  8 (10 ทวิ)
ข.   มาตรา  13            ง. ความในวรรคสามของมาตรา 30
ตอบ   ข. มาตรา  13   
มาตรา 13* ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการการท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทย" ประกอบด้วยประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน ผู้แทน กระทรวงคมนาคมหนึ่งคน ผู้แทนกองทัพบกหนึ่งคน ผู้แทนกองทัพเรือหนึ่งคน ผู้แทนกองทัพ อากาศหนึ่งคน ผู้แทนกรมตำรวจหนึ่งคน กรรมการอื่นอีกไม่เกินเจ็ดคนและผู้ว่าการเป็นกรรมการ ให้ผู้ว่าการเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น *[มาตรา 13 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534]

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

9.   พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
ก.   19 สิงหาคม 2530         ค. 21 สิงหาคม 2530
ข.   12 สิงหาคม 2530         ง. 20 สิงหาคม 2530
ตอบ  ก. 19 สิงหาคม 2530

10.   พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
ก.    24 กุมภาพันธ ์ 2522          ค. 2 มีนาคม 2522
ข.    25 กุมภาพันธ ์ 2522          ง. 3 มีนาคม 2522
ตอบ   ค. 2 มีนาคม 2522

11.   พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันใด
ก.   วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา
ข.   หลังจากประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา  60  วัน
ค.   หลังจากประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา  90  วัน
ง.   หลังจากประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา  180  วัน
ตอบ    ก. วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา

12.   พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 มีกี่หมวด กี่มาตรา
ก.   5  หมวด 54  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล
ข.   6  หมวด 55  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล
ค.   7  หมวด 54  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล
ง.   7  หมวด 55  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล
ตอบ   ง. 7  หมวด 55  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

13.   “ท่าอากาศยาน” หมายความว่าอย่างไร
ก.   สนามบินอนุญาต         ค.กิจการจัดตั้งสนามบิน
ข.   ที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน      ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข
ตอบ   ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข
"ท่าอากาศยาน" หมายความว่า สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของ อากาศยานที่อยู่ในอำนาจดำเนินการของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
"กิจการท่าอากาศยาน" หมายความว่า กิจการจัดตั้งสนามบินหรือที่ขึ้นลง ชั่วคราวของอากาศยาน การจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ การให้บริการ ในลานจอดอากาศยาน การให้บริการช่างอากาศและการให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับอากาศยาน ผู้ประจำหน้าที่สินค้า พัสดุภัณฑ์ ผู้โดยสาร และลูกจ้างของผู้ประกอบธุรกิจในการเดินอากาศ รวมตลอดถึงการให้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอันเกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการดังกล่าว

14.   ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 คือใคร
ก.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ข.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ค.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ง.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตอบ  ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

15.   ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ก.   ออกกฎกระทรวงกำหนดเขตท่าอากาศยาน
ข.   ออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการควบคุม การปรับปรุง และการให้ความสะดวก และความปลอดภัยแก่กิจการท่าอากาศยานในเขตท่าอากาศยาน
ค.   แต่งตั้งเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ง.   ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ


ชีทสรุปข้อสอบ คู่มือสอบเข้าทุกหน่วยงานราชการ ข่าวงานราชการ
รวบรวมแนวข้อสอบจากสนามจริง ครบทุกเรื่องที่ใช้ออกข้อสอบ อัพเดต ตลอด ข้อสอบพร้อมเฉลย เก็งข้อสอบแม่นๆ
  > แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย + เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน

สนใจสั่งซื้อที่  สอบงานราชการ

Line  : testthai1

สั่งซื้อหนังสือช่องทางด่วนกดที่นี่
>>📌แนวข้อสอบมี 2 แบบ📌<<  ดูรายชื่อหนังสือเพิ่มเติมที่ สอบงานราชการ

1.สั่งซื้อแบบ 🗂ไฟล์ PDF 379.-(ส่งทางอีเมล์) 📧ได้รับภายใน /2-3 ชั่วโมง

2.สั่งซื้อแบบ 📖หนังสือ (แถมฟรี MP3 จำนวน 1 เรื่อง)  699.- (📮ส่งฟรีไปรษณีย์ EMS)ได้รับภายใน 1-3 วัน

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th


7
แนวข้อสอบ ‏ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

1.   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีชื่อย่อว่าอย่างไร

ก.   บทอ.               ค. ทกท.
ข.   ทท.                  ง. ทอท.
ตอบ    ง. ทอท.

2.   ข้อใดคือเว็ปไซด์ของ ทอท.
ก.   www. thaiairport.go.th         ค.  www.airportthai.co.th
ข.   www. thaiairport.co.th         ง. www.airportthai.go.th
ตอบ   ค. www.airportthai.co.th

3.   ทอท. สังกัดกระทรวงใด
ก.   กระทรวงการคลัง            ค. กระทรวงพาณิชย์
ข.   กระทรวงคมนาคม            ง. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตอบ    ข.กระทรวงคมนาคม

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

4.   ทอท.  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ใด
ก.   1 กรกฎาคม พ.ศ. 2522         ค. 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2522
ข.   2 กรกฎาคม พ.ศ. 2522         ง. 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2522
ตอบ  ก. 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2522

5.   ทอท. เป็นหน่วยงานประเภทใด
ก.   เอกชน               ค. รัฐวิสาหกิจ
ข.   รัฐบาล               ง. หน่วยงานอิสระ
ตอบ  ค. รัฐวิสาหกิจ

6.   ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ ทอท.
ก.   ทอท. เป็นผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก
ข.   ทอท. คือ ผู้นำธุรกิจท่าอากาศยานในภูมิภาคอาเซียน
ค.   ทอท.เป็นหนึ่งในองค์กรที่เป็นเลิศด้านการเป็นผู้นำธุรกิจท่าอากาศยาน
ง.   ทอท.เป็นองค์กรกำกับตามมาตรฐาน บริหารอย่างสากล ประชาชนมั่นใจ ปลอดภัย
ตอบ    ก. ทอท. เป็นผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

7.   ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจของ ทอท.
ก.   ดำเนิน ธุรกิจท่าอากาศยานด้วยมาตรฐานเหนือระดับ
ข.   ให้บริการด้วยใจรัก พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ค.   ส่งเสริมการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการบิน
ง.   สำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
ตอบ   ค. ส่งเสริมการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการบิน

8.   ข้อใดคือค่านิยมของ ทอท.
ก.   จิตสำนึกในการให้บริการ ให้บริการด้วยความเข้าใจความหมายของการให้บริการ
ข.   การร่วมกันทำงานความสามัคคี ทำงานเป็นทีม ให้ความสำคัญกับเป้าหมายของ องค์กรมากกว่าเป้าหมายส่วนตัว
ค.   ความโปร่งใสและสำนึกในความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบ ได้ และสำนึกในความรับผิดชอบต่อลูกค้า ต่อผู้ถือหุ้น ต่อคู่ค้า ต่อสังคมและ ประเทศชาติ
ง.   ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

9.   ข้อใดคือชื่อย่อภาษาอังกฤษของ ทอท.
ก.   TOA               ค. OTA
ข.   AOT               ง. APC
ตอบ   ข. AOT

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

10.   ทอท.  เดิมใช้ชื่อว่าอะไร
ก.   ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ข.   การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ค.   บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ง.   ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ตอบ   ข. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

11.   ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของ ทอท.
ก.   ออกข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างการถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์การลงโทษพนักงานและลูกจ้าง
ข.   กำหนดอัตราค่าภาระการใช้ท่าอากาศยาน ทรัพย์สิน บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ในกิจการของ ทอท.
ค.   สำรวจ วางแผน ออกแบบ สร้างและปรับปรุงท่าอากาศยาน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการท่าอากาศยาน
ง.   ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
ตอบ   ก.  ออกข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างการถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์การลงโทษพนักงานและลูกจ้าง

12.   ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ก.   กู้หรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร
ข.   ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
ค.   ให้บริการและความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบธุรกิจในการเดินอากาศในการใช้ท่าอากาศยาน
ง.   ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของ ทอท. และออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานต่าง ๆ ของ ทอท.
ตอบ   ง. ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของ ทอท. และออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานต่าง ๆ ของ ทอท.

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

13.   ใครเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของ ทอท.
ก.   นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์         ค. นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย
ข.   นายนิตินัย ศิริสมรรถการ         ง. นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา
ตอบ  ข นายนิตินัย ศิริสมรรถการ 

14.   ใครคือผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ก.   นายประพนธ์ ปัทมกิจสกุล         ค. นางสุวรรณา นาถประชา
ข.   น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์         ง. นายศิโรตม์ ดวงรัตน์
ตอบ  ข. น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์

15.   คณะกรรมการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก.   1  ปี               ค. 3  ปี
ข.   2  ปี               ง.  4  ปี
ตอบ   ค. 3  ปี


ชีทสรุปข้อสอบ คู่มือสอบเข้าทุกหน่วยงานราชการ ข่าวงานราชการ
รวบรวมแนวข้อสอบจากสนามจริง ครบทุกเรื่องที่ใช้ออกข้อสอบ อัพเดต ตลอด ข้อสอบพร้อมเฉลย เก็งข้อสอบแม่นๆ
  > แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย + เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน

สนใจสั่งซื้อที่  สอบงานราชการ

Line  : testthai1

สั่งซื้อหนังสือช่องทางด่วนกดที่นี่
>>📌แนวข้อสอบมี 2 แบบ📌<<  ดูรายชื่อหนังสือเพิ่มเติมที่ สอบงานราชการ

1.สั่งซื้อแบบ 🗂ไฟล์ PDF 379.-(ส่งทางอีเมล์) 📧ได้รับภายใน /2-3 ชั่วโมง

2.สั่งซื้อแบบ 📖หนังสือ (แถมฟรี MP3 จำนวน 1 เรื่อง)  699.- (📮ส่งฟรีไปรษณีย์ EMS)ได้รับภายใน 1-3 วัน

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

8
แนวข้อสอบเรื่องการตลาด (เจ้าหน้าที่ Call Center ไปรษณีย์)

1.   ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายแรกของแนวความคิดหลักของการตลาด
   ก.   ตลาดและระบบตลาด
   ข.   วิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการ
   ค.   กระบวนการทางการตลาดและนักการตลาด
   ง.   สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายทางการตลาด
   ตอบ  ข.

2.   ข้อใดคือแนวคิดการตลาดสมัยเก่า
   ก.   เป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญต่อการผลิต
   ข.   เป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญต่อการหาลูกค้า
   ค.   เป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญต่อผลิตภัณฑ์
   ง.   เป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการตลาด
   ตอบ  ก.

3.   ข้อใดเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
   ก.   จุดแข็งและจุดอ่อน
   ข.   โอกาสและอุปสรรค
   ค.   เศรษฐกิจและการเมือง
   ง.   สังคมและประชากรศาสตร์
   ตอบ  ก.

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

4.   ข้อใดกล่าวถึงกลยุทธ์การตลาดถูกต้องที่สุด
   ก.   การส่งเสริมการขายให้ประสบความสำเร็จ
   ข.   การใช้4Ps วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโอกาสทางธุรกิจ
   ค.   การสร้างความแตกต่างของ4Ps
   ง.   การใช้กลอุบายทางการตลาด
   ตอบ  ค.

5.   การบริหารการตลาดมีความสำคัญอย่างไร
   ก.   การทำแผนการตลาดอย่างเป็นขั้นตอน
   ข.   การสร้างผลกำไรให้ได้ตรงตามเป้า
   ค.   การสร้างกลยุทธ์ให้กับการดำเนินงานทางการตลาด
   ง.   การสร้างขั้นตอนการวางแผนกิจกรรมทางการตลาด
   ตอบ  ก.

6.   ข้อใดหมายถึงการวางแผนกลยุทธ์ที่ถูกต้องที่สุด
   ก.   ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรและความสามารถของกิจการ
   ข.   ความสัมพันธ์ของโอกาสทางธุรกิจและเงินลงทุน
   ค.   ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจและแผนดำเนินงานทางการตลาด
   ง.   ความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดและโอกาสทางการตลาด
   ตอบ  ค.

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

7.   ใครคือ ลูกค้า เป็นการตั้งคำถามเพื่อกำหนดทิศทางของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องใด
   ก.   จุดมุ่งหมาย
   ข.   เป้าหมาย
   ค.   วัตถุประสงค์
   ง.   ขอบเขตของงาน
   ตอบ  ข.

8.   สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคที่นักการตลาดพยายามค้นหา เรียกว่าอะไร
   ก.   Stimulus
   ข.   Black box
   ค.   Response
   ง.   Input
   ตอบ  ข.

9.   ข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์บรรจุภัณฑ์
   ก.   การเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์
   ข.   การนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่
   ค.   การบรรจุภัณฑ์รวม
   ง.   การนำวัตถุดิบคุณภาพสูงมาใช้
   ตอบ  ง.

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

10.   ข้อใดคือขั้นที่ 3 ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
   ก.   เติบโต
   ข.   เติบโตเต็มที่
   ค.   ถดถอย
   ง.   ชะลอตัว
   ตอบ  ข.

11.   ข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์การตลาดในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ขั้นแนะนำ
   ก.   กลยุทธ์ตั้งราคาสูง ส่งเสริมการตลาดมาก
   ข.   กลยุทธ์ตั้งราคาสูง ส่งเสริมการตลาดต่ำ
   ค.   กลยุทธ์ตั้งราคาต่ำ  ส่งเสริมการตลาดสูง
   ง.   กลยุทธ์ตั้งราคาสูง ส่งเสริมการตลาดต่ำ
   ตอบ  ค.

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

12.   ข้อใดเป็นกลยุทธ์การตั้งราคาตามหลักจิตวิทยา
   ก.   กำหนดราคาตามทำเลที่ตั้ง
   ข.   กำหนดราคาเพื่อศักดิ์ศรี
   ค.   กำหนดราคาจุดฐาน
   ง.   กำหนดราคาตามเวลา
   ตอบ  ข.

13.   กลยุทธ์การจัดจำหน่ายแบบใดที่กำหนดได้ยากที่สุดในประเทศไทย
   ก.   การขายตามบ้าน
   ข.   การขายด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ
   ค.   การขายทางไปรษณีย์
   ง.   การขายเฉพาะอย่าง
   ตอบ  ข.

14.   กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดตามข้อใดที่มุ่งไปสู่ลูกค้า โดยให้ซื้อสินค้าจากการโฆษณา
   ก.   กลยุทธ์การผลัก
   ข.   กลยุทธ์การดึง
   ค.   กลยุทธ์ผสม
   ง.   กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
   ตอบ  ง.

15.   การแสดงสินค้าหน้าร้านเป็นกลยุทธ์อะไร
   ก.   Push strategic
   ข.   Opening strategic
   ค.   Product strategic
   ง.   Promotion strategic
   ตอบ  ก. 


ชีทสรุปข้อสอบ คู่มือสอบเข้าทุกหน่วยงานราชการ ข่าวงานราชการ
รวบรวมแนวข้อสอบจากสนามจริง ครบทุกเรื่องที่ใช้ออกข้อสอบ อัพเดต ตลอด ข้อสอบพร้อมเฉลย เก็งข้อสอบแม่นๆ
  > แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย + เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน

สนใจสั่งซื้อที่  สอบงานราชการ

Line  : testthai1

สั่งซื้อหนังสือช่องทางด่วนกดที่นี่
>>📌แนวข้อสอบมี 2 แบบ📌<<  ดูรายชื่อหนังสือเพิ่มเติมที่ สอบงานราชการ

1.สั่งซื้อแบบ 🗂ไฟล์ PDF 379.-(ส่งทางอีเมล์) 📧ได้รับภายใน /2-3 ชั่วโมง

2.สั่งซื้อแบบ 📖หนังสือ (แถมฟรี MP3 จำนวน 1 เรื่อง)  699.- (📮ส่งฟรีไปรษณีย์ EMS)ได้รับภายใน 1-3 วัน

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

9
แนวข้อสอบ  กฎหมายลักษณะพยาน  (ฝ่ายกฏหมาย บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด)

๑.   คำเบิกความพยานบุคคลใดรับฟังไม่ได้
      ๑.  พยานเบิกความต่อศาลโดยมิได้สาบานตน
      ๒.   พยานเบิกความต่อศาล  โดยมิได้สาบานตนแต่ก่อนจบคำเบิกความ  ศาลให้พยานได้
         สาบานตัวและยืนยันข้อเท็จจริง
      ๓.   ในชั้นศาลอุทธรณ์  ความปรากฏว่าพยานเบิกความโดยมิได้สาบานตน  ศาลอุทธรณ์สั่งย้อน
         สำนวนไปให้ศาลชั้นต้น  เรียกพยานผู้นั้นมาสาบานตัวและยืนยันข้อเท็จจริง
      ๔.   ทุกข้อรับฟังไม่ได้
ตอบ  ๓.ในชั้นศาลอุทธรณ์  ความปรากฏว่าพยานเบิกความโดยมิได้สาบานตน  ศาลอุทธรณ์สั่ง
         ย้อน

๒.   พนักงานสอบสวนถูกอ้างเป็นพยาน  และได้ตอบคำซักถามของอัยการโจทก์ว่าผู้เสียหายได้มาแจ้งความว่าถูกจำเลยข่มขืนกระทำชำเรา  ถ้อยคำที่พนักงานสอบสวนเบิกความว่า “ผู้เสียหายได้มาแจ้งความว่าถูกจำเลยกระทำชำเรา”  เป็นพยานชนิดใด
      ๑.   พยานแวดล้อม            
      ๒.  พยานบอกเล่า
      ๓.  พยานพฤติเหตุ            
      ๔.  ประจักษ์พยาน
ตอบ   ๔.  ประจักษ์พยาน

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

๓.   ข้อใดที่สามารถรับฟังเป้นพยานบุคคลได้
      ๑.   คนวิกลจริตที่ศาลสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ  แต่สามารถเข้าใจข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็น
         และตอบคำถามได้
      ๒.   ในคดีอาญาโจทก์ขออ้างจำเลยของโจทก์ในคดีนั้นเอง
      ๓.   ในคดีอาญาโจทก์ขออ้างจำเลยคนหนึ่งมาเป็นพยานของตน  เพื่อยืนยันเอาผิดกับจำเลยอีก
         คนหนึ่งในคดีนั้น
      ๔.   ทุกข้อรับฟังเป้นพยานบุคคลไม่ได้
ตอบ   คนวิกลจริตที่ศาลสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ  แต่สามารถเข้าใจข้อเท็จจริงที่เป็น
            ประเด็นและตอบคำถามได้

๔.   บุคคลใดไม่สามารถเป็นพยานได้
      ๑.   เด็กอายุ  ๒  ขวบ  ถูกข่มขืน  เด็กนั้นถามตอบไม่รู้เรื่อง
      ๒.   เด็กอายุ  ๕  ขวบ  แต่ตกใจประหม่าไม่กล้าเบิกความ
      ๓.   คนเป็นใบ้
      ๔.   คนต่างด้าว
ตอบ   ๒.   เด็กอายุ  ๕  ขวบ  แต่ตกใจประหม่าไม่กล้าเบิกความ

๕.   เมื่อโจทก์ยื่นฟ้องคดีอาญาและจำเลยให้การปฏิเสธแล้ว  ศาลจะนัดคู่ความทำอะไรต่อไปก่อน
      ๑.   นัดสืบพยานโจทก์            
      ๒.  นัดสืบพยานจำเลย
      ๓.   นัดชี้สองสถาน            
      ๔.  นัดตรวจพยานหลักฐาน
ตอบ   ๔. นัดตรวจพยานหลักฐาน

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

๖.   ในคดีอาญา  คู่ความต้องยื่นบัญชีระบุพยานก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐานไม่น้อยกว่ากี่วัน
      ๑.   ๓   วัน               ๒.  ๗   วัน
      ๓.   ๑๕   วัน               ๔.  ๑๔    วัน
ตอบ   ๒.  ๗   วัน

๗.   ผู้ใดไม่ต้องสาบานหรือปฏิญาณตนก่อนเบิกความ
      ๑.   เด็กอายุ  ๑๕  ปีบริบูรณ์         ๒.  ภิกษุเขมร
      ๓.   ผู้แทนพระองค์            ๔.  ไม่มีข้อใดถูก
            ตอบ     ๒.  ภิกษุเขมร

๘.   ผู้ใดแม้มาเบิกความจะไม่ยอมตอบคำถามใดๆก็ได้
      ๑.   พระรัชทายาท            
      ๒.  ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
      ๓.  สามเณร               
      ๔.  ถูกทุกข้อ
ตอบ     ๔.  ถูกทุกข้อ

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

๙.   ข้อใดถูกต้อง
      ๑.   เจ้าพนักงานตำรวจค้นบ้านจำเลยโดยไม่มีหมายค้น  ยึดได้เมทแอมเฟตามีนของกลางการ
         ค้นไม่ชอบทำให้การสอบสวนไม่ชอบ  พนักงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้อง
      ๒.   เจ้าพนักงานตำรวจเข้าไปจับจำเลยในบ้านโดยไม่มีหมายจับและหมายค้น  ย่อมทำให้การ
         สอบสวนไม่ชอบ  ทำให้พนักงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้อง
      ๓.   การค้นบ้านที่เกิดเหตุเจ้าพนักงานแสดงบัตร ป.ป.ส.โดยมารดาของจำเลยยินยอมให้ค้นโดย
         ไม่มีหมายค้น  ศาลรับฟังของกลางที่ยึดได้จากบ้านที่เกิดเหตุได้
      ๔.   เจ้าพนักงานดักฟังโทรศัพท์จำเลยคุยกับพวกของจำเลยโดยมิชอบได้ความว่าของกลางซุกซ่อน       
             อยู่ที่บ้านของจำเลย  จึงได้เข้าตรวจค้นโดยมีหมายค้นของกลางดังกล่าวรับฟังเป็น   
           พยานหลักฐานได้
ตอบ   ๓.การค้นบ้านที่เกิดเหตุเจ้าพนักงานแสดงบัตร ป.ป.ส.โดยมารดาของจำเลยยินยอมให้ค้นโดยไม่มีหมายค้น  ศาลรับฟังของกลางที่ยึดได้จากบ้านที่เกิดเหตุได้

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

๑๐.   ในคดีฆาตกรรม  ตำรวจพบศพซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นศพผู้ตายหรือไม่จึงให้สุนัขของผู้ตายมาดมที่ศพ  สุนัขแสดงอาการดีใจว่าเป็นนายของมันตำรวจที่มาเบิกความถึงกิริยาของสุนัขดังกล่าวเป็นพยานชนิดใด
      ๑.   พยานบอกเล่า            ๒.  ประจักษ์พยาน
      ๓.   พยานแวดล้อม            ๔.  พยานชั้นสอง
ตอบ      ๒.  ประจักษ์พยาน

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

๑๑.   คำเบิกความของพนักงานสอบสวนที่ว่าได้ไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ  ทำแผนที่เกิดเหตุ  และให้ความเห็นจากการตรวจที่เกิดเหตุและแผนที่เกิดเหตุประกอบกัน ว่าเหตุเกิดเพราะความผิดของฝ่ายใดเป็นพยานชนิดใด
      ๑.   พยานบอกเล่า               ๒.  พยานแวดล้อม
      ๓.   พยานประพฤติเหตุ            ๔.  พยานโดยตรง
ตอบ      ๔.  พยานโดยตรง   

๑๒.   การที่โจทก์อ้างว่าผู้เสียหายถูกทำร้าย จึงขอให้ศาลตรวจดูบาดแผลบนใบหน้าของผู้เสียหายการที่ให้ศาลตรวจดูบาดแผลบนใบหน้าผู้เสียหายเช่นนี้  เป็นพยานชนิดใด
      ๑.   พยานบุคคล               ๒.  พยานโดยตรง
      ๓.   พยานวัตถุ                       ๔.  พยานความเห็น
ตอบ      ๓.   พยานวัตถุ

๑๓.   ข้อใดมิใช่คำบอกกล่าวของผู้ถูกทำร้ายก่อนตาย
      ๑.   ผู้ตายถูกกระสุนปืนตัดอวัยวะในช่องท้องเลือดออกมาก  แสดงอาการเจ็บปวดและพูด
         ท่าทางจะไม่รอดแล้วผู้ตายถึงแก่ความตายหลังเกิดเหตุประมาณ ๑ ชั่วโมง  โดยก่อนตาย
         ระบุ   จำเลยเป็คนร้าย
      ๒.   ผู้ตายระบุชื่อจำเลยกับพวกเป็นคนร้ายในขณะมีอาการเพียบหยัก  โดยยืนยันว่าจำเลยเป็นคนร้ายถึงสามครั้ง  ก่อนที่จะทุรนทุรายแล้วถึงแก่ความตาย
      ๓.   ผู้ตายบอกกับพยานขณะที่พยานเข้าไปช่วยห้ามเลือดที่คอของผู้ตาย  ว่าจำเลยทั้งสามเป็น
         คนทำร้ายผู้ตาย
      ๔.   ผู้ตายถูกทำร้ายบาดเจ็บเป็นอย่างมาก  วิ่งมาขอความช่วยเหลือจาก  อ.  และพูดบอกถึงคนร้าย
         ที่ทำร้ายตนแล้วเงียบเสียงไป  พูดไม่ได้  และถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา
ตอบ   ผู้ตายบอกกับพยานขณะที่พยานเข้าไปช่วยห้ามเลือดที่คอของผู้ตาย  ว่าจำเลยทั้งสามเป็นคนทำร้ายผู้ตาย

๑๔.   ข้อใดไม่ถูกต้อง
      ๑.   ห้ามโจทก์อ้างจำเลยในคดีเดียวกันเป็นพยาน
      ๒.   ไม่ห้ามโจทก์อ้างจำเลยในคดีอื่นเป็นพยาน
      ๓.   ห้ามโจทก์อ้างจำเลยในคดีอื่นเป็นพยาน
      ๔.   ไม่ห้ามโจทก์อ้างผู้ต้องหาด้วยกันเป็นพยาน
ตอบ   ๓.ห้ามโจทก์อ้างจำเลยในคดีอื่นเป็นพยาน

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

๑๕.   ข้อใดต้องห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐาน
      ๑.   จำเลยลงชื่อในแผนที่เกิดเหตุ  เพราะพนักงานสอบสวนบอกว่าลงชื่อแล้วกลับบ้านได้
      ๒.   ผู้ตายระบุชื่อจำเลยทั้งสองว่าเป็นคนร้ายยิงตน  ถ้าหายดีแล้วจะไปแก้แค้นจำเลย
      ๓.   ผู้ตายถูกยิงที่หน้าอกและแขน  ยังไม่ตายทันทีร้องโอยๆ ว่าปวดแขนเหลือเกินและพูกว่าจำเลย
         เป็นคนทำร้าย  ขอให้ตั้งไว้อย่าให้นอน  ตอนหามลงเรือและพูดว่าตายแน่
      ๔.   เจ้าพนักงานกล่าวแก่ผู้ต้องหาว่า  ถ้ารับสารภาพจะได้ลดหย่อนผ่อนโทษและจะได้ทำงานเบา
      ตอบ   ๒.ผู้ตายระบุชื่อจำเลยทั้งสองว่าเป็นคนร้ายยิงตน  ถ้าหายดีแล้วจะไปแก้แค้นจำเลย

ชีทสรุปข้อสอบ คู่มือสอบเข้าทุกหน่วยงานราชการ ข่าวงานราชการ
รวบรวมแนวข้อสอบจากสนามจริง ครบทุกเรื่องที่ใช้ออกข้อสอบ อัพเดต ตลอด ข้อสอบพร้อมเฉลย เก็งข้อสอบแม่นๆ
  > แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย + เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน

สนใจสั่งซื้อที่  สอบงานราชการ

Line  : testthai1

สั่งซื้อหนังสือช่องทางด่วนกดที่นี่
>>📌แนวข้อสอบมี 2 แบบ📌<<  ดูรายชื่อหนังสือเพิ่มเติมที่ สอบงานราชการ

1.สั่งซื้อแบบ 🗂ไฟล์ PDF 379.-(ส่งทางอีเมล์) 📧ได้รับภายใน /2-3 ชั่วโมง

2.สั่งซื้อแบบ 📖หนังสือ (แถมฟรี MP3 จำนวน 1 เรื่อง)  699.- (📮ส่งฟรีไปรษณีย์ EMS)ได้รับภายใน 1-3 วัน

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th


10
แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (นิติกร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด)

1.ในการใช้กฎหมายนั้นจะต้องในบรรดากรณี ซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใดๆ แห่งกฎหมายตามตัวอักษรหรือตามความมุ่งหมายของบัญญัตินั้นๆ แต่หากในกรณีที่ไม่มีบทกำหนดที่จะยกมาปรับแก่คดีได้ เพื่อประกอบการพิจารณาและวินิจฉัยให้คดีนั้นเสร็จไปได้ จะต้องนำหลักการใดมาใช้เป็นลำดับแรก
   ก. ให้วินิจฉัยนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น
   ข. ให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง
   ค. ให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป
   ง. นำหลักการใดมาใช้ก่อนหลังก็ได้
คำตอบ :  ข้อ ก. เพราะเมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกปรับคดีได้ ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้น ให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงยิ่ง และถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นก็ไม่มีด้วยให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป (ตาม ป. พ.พ. มาตรา 4)

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

2. ในกรณีที่บุคคลใดได้พิมพ์ลายนิ้วมือ แทนการลงลายมือชื่อ จะต้องทำอย่างไรจึงจะทำอย่างไรจึงจะทำให้การพิมพ์ลายนิ้วมือนั้นใช้แทนการละลายมือชื่อในเอกสารได้
   ก. มีพยานลงลายมือชื่อรับเองหนึ่งคน
   ข. มีพยานลงลายมือชื่อรับเองสองคน
   ค.ไม่จำเป็นต้องมีพยานแก้ใช้แทน ลายมือชื่อได้
   ง. นำหนังสือนั้นไปให้นายอำเภอรับรอง
คำตอบ :  ข้อ ข. ลายพิมพ์นิ้วมือ แกงใด ตราประทับ หรือเครื่องหมายอื่นทำนองเช่น ว่านั้น ที่ทำลงในเอกสารแทนการลงลายมือชื่อ หากมีพยานลงลายมือชื่อรับรองไว้แล้วสองคนแล้วให้ถือเสมอกับลงลายมือชื่อ (ตาม ป.พ.พ. มาตรา 9)

3. บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์ และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุเท่าใด
   ก.  อายุ  17  ปี               ข. อายุ  18  ปี
   ค.อายุ  19  ปี               ง. อายุ  20  ปี
คำตอบ :  ข้อ  ง. บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์ ปละบรรลุนิติภาวะ เมื่อมีอายุ  20 ปีบนิบูรณ์  แต่อาจบรรลุนิติภาวะได้ด้วยการสมรส

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

4. หากผู้เยาว์ทำนิติกรรม โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผลของนิติกรรมนั้นเป็นเช่นไร
   ก. เป็นโมฆะ               
   ข. เป็นโมฆียะ
   ค. บังคับได้เฉพาะผู้เยาว์เท่านั้น         
   ง. นิติกรรมนั้นก็ยังสมบูรณ์
คำตอบ :  ข้อ  ข. เนื่องจากผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใดๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน การใดๆที่ผู้เยาว์ได้ทำลงปราศจากความยินยอมเช่นนั้นเป็นโมฆียะ เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (ตาม ป.พ.พ. มาตรา  21)

5. การกระทำใดที่ผู้เสมือนไร้ความสามารถ ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนก็สามารถทำได้
   ก. นำทรัพย์สินไปลงทุน
   ข. กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงิน
   ค. บริจาคเงิน ซึ่งพอควรแก่ฐานานุรูป
   ง. ให้เช่าสังหาริมทรัพย์ในระยะเวลาเกิน  1 ปี
คำตอบ :  ข้อ ค. เพราะ คนเสมือนไร้ความสามารถนั้นต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ก่อนแล้วจึงจะทำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 34

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

6. นายจันทร์ ได้ไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และได้หายสาบสูญไปจากเหตุคลื่นยักษ์สึนามิ ทายาทนายจันทร์จะร้องขอต่อศาลให้นายจันทร์เป็นคนสาบสูญ เพื่อที่จะได้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์มรดกได้ภายในระยะเท่าไหร่นับแต่นายจันทร์หายไป
   ก. ภายในระยะเวลา หนึ่ง ปี
   ข. ภายในระยะเวลา  สอง ปี
   ค. ภายในระยะเวลา สาม ปี
   ง. ภายในระยะเวลา สี่ ปี
คำตอบ :  ข้อ ข. ภายในระยะเวลา สอง ปี เพราะในกรณีที่เกิดสงคราม หรือพาหนะที่เดินทางอับปางหรือถูกทำร้ายหรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้น เป็นเหตุให้บุคคลนั้นอยู่ในอันตราย เช่นว่านั้นให้ลดระยะเวลาการร้องขอเหลือเพียงแค่ 2 ปี ( ตาม ป.พ.พ. มาตรา 61)

7. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช้นิติบุคคล
   ก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด
   ข. บริษัท จำกัด
   ค.  ห้างหุ้นส่วนสามัญ
   ง.  ถูกทุกข้อ
คำตอบ :  ข้อ ค. ห้างหุ้นส่วนสามัญ เพราะเป็นการตกลงร่วมลงทุนโดยมิได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจึงไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

8. นิติบุคคลจะแสดงเจตนาทำนิติกรรมได้โดยวิธีใด
   ก.  ทำโดยนิติบุคคลเอง
   ข. ทำโดยตัวแทนของนิติบุคคล
   ค. ทำโดยลูกจ้างของนิติบุคคล
   ง. ถูกทุกข้อยกเว้น คำตอบข้อ ค
คำตอบ :  ข้อ ข. ทำโดยตัวแทนของนิติบุคคล ตาม ป.พ.พ. มาตรา 70 ความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนนิติบุคคล

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

9. นายอาทิตย์ ซึ่งเป็นตัวแทนของห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการ ภัตตาคาร ได้ทำสัญญาให้นายจันทร์ กู้ยืมเงินซึ่งนอกเหนือวัตถุประสงค์ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เมื่อนายอาทิตย์สัญญา นายจันทร์จะฟ้องให้ใครรับผิดชอบได้บ้าง
   ก. ฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัด
   ข. ฟ้องนายอาทิตย์
   ค. ฟ้องกรรมการของห้างหุ้นส่วน
   ง. ฟ้องได้ทั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ,นายอาทิตย์ และกรรมการของห้างหุ้นส่วนจำกัด
คำตอบ :  ข้อ ข. ตาม ป.พ.พ. มาตรา  76  วรรคสอง ถ้าความเสียหายแก่บุคคลอื่นเกิดจากการกระทำที่ไม่อยู่ในขอบวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ของนิติบุคคล บรรดาบุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งที่ได้เห็นชอบให้กระทำการนั้นหรือได้เป็นผู้กระทำการดังกล่าว ต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ได้รับความเสียหายนั้น

10. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์
   ก.  บ้าน
   ข. โรงงาน
   ค.ดิน ซึ่งเจ้าของที่ดินขุดเอาไปขาย
   ง. ถูกทุกข้อ
คำตอบ :  ข้อ ค. เพราะดินเมื่อขุดขึ้นมาแล้ว ไม่ถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ แต่เป็นสังหาริมทรัพย์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 139 อสังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ที่ดินและทรัพย์อันติดกับมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นและหมายความรวมถึงทรัพย์สิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย


ชีทสรุปข้อสอบ คู่มือสอบเข้าทุกหน่วยงานราชการ ข่าวงานราชการ
รวบรวมแนวข้อสอบจากสนามจริง ครบทุกเรื่องที่ใช้ออกข้อสอบ อัพเดต ตลอด ข้อสอบพร้อมเฉลย เก็งข้อสอบแม่นๆ
  > แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย + เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน

สนใจสั่งซื้อที่  สอบงานราชการ

Line  : testthai1

สั่งซื้อหนังสือช่องทางด่วนกดที่นี่
>>📌แนวข้อสอบมี 2 แบบ📌<<  ดูรายชื่อหนังสือเพิ่มเติมที่ สอบงานราชการ

1.สั่งซื้อแบบ 🗂ไฟล์ PDF 379.-(ส่งทางอีเมล์) 📧ได้รับภายใน /2-3 ชั่วโมง

2.สั่งซื้อแบบ 📖หนังสือ (แถมฟรี MP3 จำนวน 1 เรื่อง)  699.- (📮ส่งฟรีไปรษณีย์ EMS)ได้รับภายใน 1-3 วัน

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th


หน้า: [1] 2 3 ... 10